PROGRAM TRODNEVNICE

sveta anaDragi župljani, ove godine naša Župa slavi 150 godina. Župu čine dva naselja Ljuti Dolac i Biograci. Osnovana je 1864. godine. Kasnije se od župe Ljuti Dolac odcijepila župa Kruševo 1924. godine, a mnogo kasnije 1966. godine odcijepila se i župa Jare. Tako su u Župi ostala dva velika sela Ljuti Dolac i Biograci. PROGRAM TRODNEVNICE


Srijeda, 23.07.2014.
-    19,00 Sveta Misa - Predvodi fra. Tomislav Puljić (gvardijan na Širokom Brijegu),
-    Misno slavlje prati pjevanjem zbor Uzarići,
-    Film o Ivanu Pavlu II.
Četvrtak, 24.07.2014.
-    18,00 Sveta Ispovijed,
-     19,00 Sveta Misa – Predvodi fra. Robert Jolić ( župnik u Klobuku),
-    Misno slavlje prati pjevanjem Župni zbor,
-    Nakon sv. Mise predavanje o povijesti Župe Ljuti Dolac.
Petak, 25.07.2014. Uočnica
-    19,00 Sveta Misa – Predvodi fra. Ljubo Kurtović ( župnik u Veljacima),
-    Misno slavlje prati pjevanjem mali dječji zbor
-    Blagoslov dijece
Subota, 26.07.2014.  Patron Župe Sveta Ana Ljuti Dolac
-    08,00 Sveta Misa
-    11,00 Sveta Misa – Predvodi fra. Dario Dodig ( župnik u Čerinu).