Statistika župe

Statistika  za 2014 godinu:

Župa broji 561 obitelj. Od toga 385 živi u Ljutom Docu, a 176 u Biogracima.

Župa broji 2111 vjernika, od toga:
- Ljuti Dolac  1419 vjernika
- Biograci  692 vjernika

U 2013. godini je bilo 31 krštenje i 22 sprovoda.